Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym leczenie operacyjne to nie jedyne rozwiązanie!


Specjalista ginekologii i położnictwa, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej I Rekonstrukcyjnej, właściciel kliniki Esthegyn w Szczecinie.

W latach 2010-2013 był ordynatorem oddziału Ginekologii i Położnictwa 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem operacyjnym w zakresie ginekologii operacyjnej, głównie z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej dna miednicy, uroginekologii, ginekologii onkologicznej i ginekologii plastycznej. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych tematycznie związanych z operacjami rekonstrukcyjnymi i plastycznymi w ginekologii i uroginekologii (International Uroginecological Association, International Continence Society). Wykładowca na Światowym Kongresie Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Kosmetycznej w New Delhi 2017, Kongresie Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej w Londynie 2018, Światowej Akademii Chirurgii Kosmetycznej w Wiedniu 2018. Redaktor naczelny kwartalnika Ginekologia Plastyczna i Rekonstrukcyjna.


Ścieżka zawodowa:

KWALIFIKACJE
Specjalista Ginekologii i Położnictwa

ŚCIEŻKA KARIERY
1991 Staż podyplomowy Pomorska Akademia Medyczna
1991 Asystent w Zakładzie Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej
1998 Specjalizacja w zakresie ginekologii i położnictwa Szpital Szczecin Zdroje
1998 Nagroda Okręgowej izby lekarskiej za egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem
1998 Prywatna praktyka lekarska KOLMED
2005 Obrona pracy doktorskiej „Polimorfizmy genetyczne w nadciśnieniu indukowanym ciążą”
2004 Asystent i z-ca ordynatora 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie
2010-2013 Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie
2014 Asystent w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
2014 Konsultant i lekarz operujący w prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej w Szczecinie

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE
Leczenie operacyjne w uroginekologii
Operacje pochwowe (NDVH)
Techniki endoskopowe w ginekologii
Ginekologia estetyczna i rekonstrukcyjna dna miednicy

STAŻE I SZKOLENIA ZAGRANICZNE
1998 Oldenburg Laparoscopy workshop
2007 Rotterdam International Continence Society Meeting
2009 Berlin European Society Contraception Congress
2009 Stockholm Esthetic gynecology workshop
2010 Hague European Contraception Congress
2010 Toronto International Urogynecology Association Meeting
2011 Prague urogynecology workshop
2011 Glasgow International Continence Society Meeting
2011 Lisbon International Urogynecology Association Meeting
2012 Pekin International Continence Society Meeting
2012 Urogynecology Workshop Dr Emmanuel Delorm (Chalon)
2013 Berlin St. Hedwig Hospital ( prof. R.Tunn) Urogynecology workshop
2014 Chalon Francja urogynecology workshop (E. Delorme)
2014 Czechy Advanced laparoscopy workshop Dr P. Bartosz
2016 Rzym I Kongres European Society of Aesthetic Gynecology

TOWARZYSTWA NAUKOWE
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
International Urogynecological Association
International Continence Society
International Academy Of The Pelvic Surgery

Moim celem jest nieoperacyjne rozwiązywanie problemów współczesnych kobiet!


Chcesz poprawić swój stan zdrowia?